Vijayanagara Express

Kannada News Portal

Day: February 25, 2022

1 min read

ಶಾಸಕ ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನೇಮಕ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಸಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಣಿಧಣಿ ಗಾಲಿ ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ತಮ್ಮ...