Vijayanagara Express

Kannada News Portal

Day: March 3, 2022

ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿಯವರನ್ನ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಶಾಸಕ ಎಂದು ಕರೆಯತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತೂರು ಬಸವರಾಜ್ - ಟೀಕೆ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಕರುಣಾಕರರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೇಲೆ...