Vijayanagara Express

Kannada News Portal

Day: July 20, 2022

1 min read

ಶಾಸಕರ ನಡೆ, ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಶಾಸಕರ ನಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೆ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ...