Vijayanagara Express

Kannada News Portal

Day: July 21, 2022

ಶಾಸಕ ಕರುಣಾಕರೆಡ್ಡಿ ಮುಂದೆಯೇ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ : ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೊಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಕರುಣಾಕರೆಡ್ಡಿ ಮುಂದೆಯೇ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ...