Vijayanagara Express

Kannada News Portal

Day: January 31, 2023

ಕಂಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಜಿ.ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ   ಹರಪನಹಳ್ಳಿ : ಜ - 31 , ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ...