Vijayanagara Express

Kannada News Portal

Day: February 21, 2023

1 min read

ದಲಿತ, ದೇವದಾಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ನಿಂದಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಯಿಂದ ಹೊರ ಕಳಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಗಾಲಿ ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ   ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಫ್ರೆ -21 ,ದಲಿತ , ದೇವದಾಸಿ, ಹಾಗೂ...